V.I.A

做一个日记,记录。。。。。。你

有感

有一个夜晚,我烧毁了所有的记忆,从此我的梦就透明了:

有一个早晨,我扔掉了所有的昨天,从此我的脚步轻盈了。

                                                                                              ——泰戈尔

   

      有人说,你看到一个人走过来,你看到的是一个人吗?不,不是。你看到的是一种认知模式。而我们认知的世界万物,终会成为回忆。

评论

© V.I.A | Powered by LOFTER